معماری
خانه / اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه شماره ۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

به اطلاع اعضای محترم می رساند: * نرخ حق السهم اندوخته سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ توسط مجمع محترم مؤسسه ۲۳/۵۲ درصد تعیین گردید. یعنی ۷/۵ درصد بیشتر از آخرین نرخ رسمی سود اوراق مشارکت (%۱۶) در نظر گرفته شده است. * حق السهم اندوخته حاصل سرمایه گذاری در مؤسسه وشرکتهای تابعه، به مبلغ ۲۱۱،۲۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب اندوخته تعداد ۸۲۵۵ نفر …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

– به اطلاع اعضای محترم می رساند صورت وضعیت گردش حساب اندوخته کلیه اعضاء (کارنامه رنگ زرد) تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تهیه و به ادارات ذیربط جهت تحویل به آنان ارسال گردید. – نرخ حق السهم اندوخته سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ توسط مجمع محترم مؤسسه ۲۳ درصد تعیین گردید. – اعضایی که متقاضی دریافت حق السهم اندوخته …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

احتراماً به اطلاع سپرده‌گذاران محترم می‌رساند: ۱- میانگین اندوخته سرانه هر عضو در۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ تقریباً برابر با مبلغ ۹۵ میلیون ریال بوده که با رشد ۲۵ درصدی تقریباً به مبلغ ۱۱۹ میلیون ریال در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ افزایش یافته است. لازم به ذکر است، اندوخته اعضاء شامل سهمین (سهم کارمند و سهم شرکت) و حق‌السهم اندوخته می‌باشد. ۲- همچنین، پرداخت …

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۹

به اطلاع اعضاء محترم می‌رساند صورت وضعیت حساب اندوخته کلیه اعضاء تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ تهیه و به ادارات ذیربط جهت تحویل به آنان ارسال گردید.

ادامه نوشته »

اطلاعیه شماره ۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

حق السهم اندوخته نقدی سال مالی ۹۴-۹۳ به حساب متقاضیان واریز شد.

ادامه نوشته »