معماری
خانه / سوالات متداول

سوالات متداول

:: پرسش ها و پاسخ ها ::


۶

::: موارد اختیاری،برای اطلاع رسانی پاسخ پر شود :::

در صورتی که کارکنان به هر دلیل از خدمت در راه آهن منفک گردند، نحوه تسویه بدهی وام آنان چگونه خواهد بود؟


در صورت خروج کارکنان از خدمت راه آهن، مانده بدهی وام ضروری آنان تبدیل به دین حال شده و از محل مطالبات و حق سنوات یا پاداش خدمت تسویه می گردد، ولی در مورد وام بانکی چنانچه وام گیرنده خود تضامین کافی را در اختیار بانک قرار دهد و از طرف بانک برای امور مالی راه آهن تأییدیه ارائه نماید، این وام برقرار مانده و اقساط وام توسط وام گیرنده مستقیماً به بانک پرداخت خواهد شد (تهیه شده توسط امور وام و سپرده).

نظرات

در صورتی که اعضاء قبل از پایان سال مالی به هر دلیل از عضویت مؤسسه خارج شوند، مؤسسه حق السهم اندوخته آن دوره را چگونه محاسبه و در چه زمانی به اعضاء پرداخت می نماید؟

با توجه به اساسنامه مؤسسه، اعضایی که در طی دوره مالی قبل از تعیین حق السهم اندوخته در مجمع به هر شکلی از عضویت خارج شوند، حق السهم اندوخته آنان براساس تبصره ذیل ماده ۴۱ اساسنامه با نرخ سود اوراق مشارکت اعلام شده از سوی بانک مرکزی محاسبه و هنگام تسویه حساب با مؤسسه پرداخت می گردد(تهیه شده توسط امور وام و سپرده).

نظرات

در چه زمانی بخشی از حق السهم اندوخته (سود نقدی) به حساب اعضاء واریز می گردد؟

پس از تصویب عملکرد مالی مؤسسه (صورتهای مالی) که هر ساله پس از خرداد ماه برگزار می گردد بخشی از حق السهم اندوخته قابل تقسیم بین اعضا با تصویب مجمع به حساب اعضا واریز می گردد (تهیه شده توسط امور وام و سپرده).

نظرات

چرا سهمین اعلامی در سایت با فیش حقوقی یکسان نمی باشد؟

سهمین اعضا زمانی به موجودی اندوخته اعضا اضافه می گردد که وجه آن به حساب مؤسسه واریز شده باشد و به دلیل تأخیر در واریز سهمین آن ماه، با موجودی مندرج در فیش حقوقی اعضا مغایرت نشان می دهد. لذا فایل اطلاعات اعضا درسایت مؤسسه به آدرس psrai.ir براساس آخرین واریزی کسورات ادارات به حساب مؤسسه بارگذاری شده است (تهیه شده توسط امور وام و سپرده).

نظرات

ارتباط با مدیران مؤسسه به چه صورتی امکان‌پذیر است؟

برای ارتباط با مدیران و کارکنان مؤسسه می‌توانید به دو صورت زیر اقدام نمایید:

۱- از طریق فرم تماس

۲- از طریق ارتباط با کارکنان

نظرات

نحوه انتخاب اعضاء هیئت مدیره مؤسسه به چه صورتی است؟

براساس ماده ۱۴ اساسنامه، مؤسسه به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از سه یا پنج نفر که توسط مدیر عامل راه‌آهن ج.ا.ا انتخاب و معرفی می‌شوند، اداره می‌شود. مدیر عامل راه‌آهن حق دارد به تعداد مورد لزوم اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره انتخاب نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به اساسنامه مؤسسه مراجعه نمایید.

نظرات

نحوه استفاده از قسمت “ورود سپرده‌گذاران” به چه صورتی است؟

استفاده از این بخش به یکی از دو صورت زیر امکان‌پذیر است:

۱- با استفاده از کد ملی: در قسمت نام کاربری عدد ۲۷  و سپس کد ملی خود را وارد نمایید

و برای رمز عبور از کد ملی خود استفاده نمایید.

برای مثال فردی با کد ملی ۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰ لازم است اطلاعات را بدین نحو به کار ببرد:

نام کاربری:۲۷۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰

رمز عبور: ۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰

۲- با استفاده از شماره عضویت:

در قسمت نام کاربری عدد ۲۷ و سپس شماره عضویت خود را وارد نمایید

و برای رمز عبور از شماره عضویت خود استفاده نمایید.

برای مثال فردی با شماره عضویت ۱۰۲۰۳۰ لازم است اطلاعات را بدین نحو به کار ببرد:

نام کاربری:۲۷۱۰۲۰۳۰

رمز عبور: ۱۰۲۰۳۰

نظرات