معماری
خانه / راهنمای ورود به سامانه

راهنمای ورود به سامانه

استفاده از این بخش به صورت زیر امکان‌پذیر است:

نام کاربری: شماره عضویت

رمز عبور: ۴ رقم انتهایی کدملی

همچنین، شما می‌توانید پس از ورود به سامانه، نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایید.