معماری
خانه / راهنمای ورود به سامانه

راهنمای ورود به سامانه

استفاده از این بخش به یکی از دو صورت زیر امکان‌پذیر است:

۱- با استفاده از کد ملی: در قسمت نام کاربری عدد ۲۷ و سپس کد ملی خود را وارد نمایید و برای رمز عبور از کد ملی خود استفاده نمایید.

برای مثال فردی با کد ملی ۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰ لازم است اطلاعات را بدین نحو به کار ببرد:

نام کاربری:۲۷۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰

رمز عبور: ۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰

۲- با استفاده از شماره عضویت: در قسمت نام کاربری عدد ۲۷ و سپس شماره عضویت خود را وارد نمایید و برای رمز عبور از شماره عضویت خود استفاده نمایید.

برای مثال فردی با شماره عضویت ۱۰۲۰۳۰ لازم است اطلاعات را بدین نحو به کار ببرد:

نام کاربری:۲۷۱۰۲۰۳۰

رمز عبور: ۱۰۲۰۳۰