معماری
خانه / تماس با ما / ارتباط با کارکنان

ارتباط با کارکنان

جهت ارتباط با کارکنان مؤسسه می‌توانید از طریق زیر اقدام فرمائید:

ردیف نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل سمت سازمانی داخلی
۱ مجتبی شیواپور shivapour_m{[at]}rai.ir مدیرعامل
۲ رحیم پیری piri{[at]}psrai.ir معاون امور مالی، اداری
۳ سید حسن احمدی ahmadi{[at]}psrai.ir معاون توسعه کسب و کار
۴ سید محمود مقدس تفرشی moghaddas{[at]}psrai.ir معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی
۵ عباس ملکان malekan{[at]}psrai.ir مدیر سرمایه‌گذاری و امور مجامع ۳۱۰
۶ علی میرزا آقاجانی aghajani{[at]}psrai.ir مدیر امور وام و سپرده ۲۱۱
۷ مسعود قمشاهی ghomshahi{[at]}psrai.ir مدیر امور مالی، اداری ۲۰۲
۸ حمید جایز jayez{[at]}psrai.ir مدیر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات ۱۰۵
۹ محمدعلی طالبی talebi{[at]}psrai.ir مسئول دفتر مدیرعامل ۳۰۲
۱۰ بهرامعلی شفیع خانی shafikhani{[at]}psrai.ir دفتر معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی ۳۰۶
۱۱ مژده یونسی younesi{[at]}psrai.ir کارشناس سرمایه‎گذاری و برنامه‎ریزی ۲۱۴
۱۲ شکوفه منصوری mansouri{[at]}psrai.ir کارشناس پروژه هوش کسب و کار ۲۱۳
۱۳ جواد همتی hemati{[at]}psrai.ir امور حقوقی ۲۱۸
۱۴ زهرا عسکرزاده askarzadeh{[at]}psrai.ir امور بازنشستگان ۲۰۹
۱۵ داوود کوچک‌نیا kochaknia{[at]}psrai.ir امور وام و سپرده ۲۰۸
۱۷ زینب محمدی mohammadi{[at]}psrai.ir امور مالی، اداری ۲۰۷
۱۸ وحید پری یاری paryari{[at]}psrai.ir امور مالی، اداری ۲۰۴
۱۹ سایرا پارسی parsi{[at]}psrai.ir امور مالی، اداری ۲۰۵
۲۰ دبیرخانه info{[at]}psrai.ir ۱۱۶
۲۱ واحد مالی، اداری financial{[at]}psrai.ir
۲۲ واحد امور وام و سپرده loan{[at]}psrai.ir

*به جای علامت {[at]} از @ استفاده نمایید.